Đắk Lắk: Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ các xã đặc biệt khó khăn

Năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk rất chú trọng tới việc nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, buôn đặc biệt khó khăn.
UBND tỉnh Đắk Lắk chú trọng tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở

Theo báo cáo 9 tháng năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2018, tỉnh Đắk Lắk đã có tiểu dự án “nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, buôn đặc biệt khó khăn”.

Tiểu dự án này có tổng kinh phí ngân sách Trung ương giao là 4.676 triệu đồng. Hiện nay, Ban dân tộc đã ban hành chương trình khung, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2018-2020 và năm 2018 để triển khai thực hiện.

Cũng theo báo cáo từ Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk, nhìn chung nguồn vốn các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 được phân bổ sớm hơn mọi năm. Chẳng hạn như chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn… Tuy nhiên, hiện nay các địa phương triển khai thực hiện các chương trình, dự án còn chậm. Điển hình là chương trình 135 về lĩnh vực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Dù đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk còn nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí thấp… Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, không xảy ra tình trạng đói giáp hạt… an ninh, chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo.

 

TIN LIÊN QUAN

Trần Nhân - Sông Cài

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều