Đắk Lắk. Nhiều hoạt động tuyên truyền về Phòng, chống tác hại thuốc lá

Nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường trường không khói thuốc tại tỉnh Đắk Lắk hàng năm Sở Y tế đã có nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ và mở các lớp tuyên truyền sâu rộng về tác hại của thuốc lá.
Một buổi tập huấn Phòng, chống thuốc lá

Các hoạt động thiết thực như, tuyên truyền về Phòng, chống tác hại thuốc lá(PCTHTL) trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Lắk và báo Đắk Lắk; Xây dựng các văn bản về PCTHTL đối với các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng cấm hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh; Tập huấn về PCTHTL cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL; Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; Sản xuất các tài liệu truyền thông về PCTH thuốc lá; Nghiên cứu tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá; Tập huấn cho thanh tra, công an huyện/ xã/phường/thị trấn về PCTH thuốc lá; Thanh kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Riêng năm 2017 đã mở 7 lớp về tác hại của thuốc lá, Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan, các bước xây dựng cơ sở y tế/trường học/nơi làm việc không khói thuốc cho 350 cán bộ là cán bộ y tế, giáo viên, cán bộ hành chính tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; 4 lớp cho 200 công an, thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện 14 buổi truyền thông trực tiếp cho 4.690 người là người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ hành chính, công nhân

Truyền thông gián tiếp Phát sóng 80 lần thông điệp truyền hình về phòng chống tác hại thuốc lá; 1 phóng sự phản ánh về hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế nói “không” với thuốc lá tại cơ sở y tế; 1 cuộc trao đổi truyền hình tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe trên sóng Đài Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Viết và đăng 10 bài viết tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh trên Báo Đắk Lắk; 6 bài viết trên báo điện tử Đắk Lắk, Phát sóng 360 lần 5 bài phát thanh về phòng chống tác hại của thuốc lá bằng hai thứ tiếng Phổ thông và Ê Đê trên Đài truyền thanh 15 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức 4 đợt giám sát công tác PCTHTL tại 67 cơ quan công sở, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục ... trên địa bàn tỉnh; Sản xuất tài liệu truyền thông: 60 Pa nô, 1000 biển gắn tường nội dung cấm hút thuốc lá, 15.000 tờ rơi nội dung PCTH thuốc lá

TIN LIÊN QUAN

Sông Cài

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều