Đắk Lắk: Nỗ lực hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp những xã, thôn buôn đặc biệt khó khăn “thay da đổi thịt”.

Thường xuyên tuyên truyền các chính sách xã hội phát triển vùng sâu vùng xa

Theo báo cáo 9 tháng năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk, nhằm thực hiện chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đã có Tiểu dự án nhằm “hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, buôn đặc biết khó khăn”.

Tổng kinh phí giao để thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 98.006 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 87.389 triệu đồng; ngân sách tỉnh Đắk Lắk đối ứng là 8.500 triệu đồng; ngân sách huyện là 1.525 triệu đồng; ngân sách xã 592 triệu đồng; vốn huy động từ dân là 6.412 triệu đồng.

Tiểu dự án này đã triển khai 5.005 triệu đồng vốn đầu tư phát triển bố trí cho 16 công trình để thanh toán nợ và dự án chuyển tiếp với 13 công trình giao thông, 1 trạm bơm, 2 công trình giáo dục, 219 công trình mới khởi công. Bên cạnh đó, có gần 900 triệu đồng vốn sự nghiệp được triển khai để duy tu, bảo dưỡng một số công trình trên địa bàn 25 xã thuộc đối tượng đầu tư của chương trình 135.

Cũng theo báo cáo từ Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định năm 2016 của Thủ tướng Chính Phủ.

Theo đó, tổng nhu cầu để thực hiện đề án từ ngân sách Trung ương là 1.062.099 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Đắk Lắk chưa được bố trí để thực hiện đề án này.

Hiện tại, Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại nhu cầu vốn thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Công văn số 802/UBDT-CSDT để báo cáo Ủy ban dân tộc.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân-Sông Cài
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều