Đắk Nông chi hơn 700 tỷ đồng giúp người dân thoát nghèo

Cuối tháng 11 vừa qua UBND tỉnh Đắk Nông quyết định phê duyệt “Đề án Giảm nghèo theo địa chỉ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2020”. Đây được coi là hành động cần thiết và phù hợp với công tác giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay.

Theo số liệu rà soát cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 16,57% (giảm 2,63% so cuối năm 2016); trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 34,58% (giảm 5,86% so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 44,45% (giảm 9,34% so với năm 2016). Như vậy, bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung khoảng 2,5% thì đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn khoảng 9,07% (còn dưới 10%).

Trong những năm qua, các chính sách về giảm nghèo của Trung ương đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thông qua các chương trình, nghị quyết, các kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của chính bản thân mình và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo, tích cực phát triển sản xuất và trở nên khá giả; giảm tình trạng tái nghèo.

Tuy nhiên chất lượng giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do nhiều nguyên nhân và rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh, tác động tiêu cực củanền kinh tế thị trường,... chủ yếu tập trung ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Tuy tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh đã giảm (năm 2017 giảm 2,63%), trong đó các huyện nghèo giảm đạt mục tiêu đề ra (từ 4 - 5%), nhưng toàn tỉnh vẫn còn 2 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 50%) được hưởng theo cơ chế của Chương trình 30a là huyện Đắk Glong.

Chính vì vậy Đề án Giảm nghèo theo địa có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu mới về giảm nghèo một cách thật sự bền vững theo hướng giảm nghèo cụ thể đến từng đối tượng, địa bàn, phạm vi và lộ trình giảm nghèo từng năm, đồng thời gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo và quản lý, theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo. Trên cơ sở rà soát thực trạng nguyên nhân nghèo đến từng hộ nghèo tại thôn, bon, buôn để từ đó tập trung nguồn lực, giải quyết các vấn đề nghèo phù hợp với nguyên nhân căn cơ nghèo, tâm tư nguyện vọng của người nghèo, đánh giá được sự tác động có hiệu quả của các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến trực tiếp đối tượng thụ hưởng, bảo đảm giải quyết thiếu hụt tiêu chí về thu nhập và tiêu chí các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Tiểu dự án nuôi dê tại xã Thuận Hà đã giúp nhiều hộ dân tăng thêm thu nhập. Ảnh: Kim Ngân

Để đề án sớm đi vào thực tiễn, tỉnh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu hàng năm giảm 2% trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên; phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 10% (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020). Đến năm 2020 phấn đấu có 12 xã thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn, 1 huyện thoát khỏi huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo được tập trung nguồn lực, đầu tư hỗ trợ phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo một cách bền vững.Tổng kinh phí của đề án là hơn 735 tỷ đồng.

Nhấn mạnh đến vai trò của UBND cấp huyện, xã, tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện “giảm nghèo có địa chỉ” trên địa bàn; trong đó, mỗi huyện, mỗi xã giảm số %, tương ứng giảm bao nhiêu hộ nghèo (sau khi trừ hộ phát sinh); xác định, phân loại đối tượng ưu tiên tập trung giảm nghèo, từ đó xây dựng các giải pháp giảm nghèo cụ thể và đơn vị chịu trách nhiệm, bảo đảm mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra và các chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm các huyện, xã đã cam kết. 

 

PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều