Đắk Nông có 10/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, đến nay toàn tỉnh có 10/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí/xã, tăng 2,47 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015.

Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, đến nay trên địa bàn tỉnh có 61/61 xã đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, đạt 100%. Hiện nay các xã đang rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung cho phù hợp với giai đoạn mới và đến nay đã có 13/61 xã đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, đạt 21%. Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thì 100% số xã đạt tiêu chí số 1 và Quy hoạch.

Theo báo của của UBND tỉnh Đắk Nông, đến nay toàn tỉnh có 10/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí/xã, tăng 2,47 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015.

Về lập quy hoạch vùng huyện, trong năm 2017 đã tiến hành lập Đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới huyện Đắk R’lấp giai đoạn 2017 -2020 và định hướng đến năm 2025 để đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và hiện nay đang tiến hành tổ chức thực hiện theo Đề án.

UBND tỉnh cũng cho biết, công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng trong 3 năm qua tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm triển khai thực hiện, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tự chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, khuôn viên sạch đẹp, do đó số lượng nhà tạm, dột nát ngày càng được thay thế bằng nhà kiên cố, khang trang đạt chuẩn theo quy định.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự hưởng ứng tích cực của người dân nông thôn, các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông , trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nước sạch… ngày càng được đầu tư xây dựng kiên cố, sạch dẹp từng bước đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn; đồng thời góp phần từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Tuy nhiên, các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đòi hỏi nhu cầu về nguồn vốn là rất lớn, trong khi đó ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chưa cân đối đẻ bố trí tương xứng được cho Chương trình. Vì vậy, thời gian qua chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác và huy động sự đóng góp từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để thực hiện.

Do đó, mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của một số tiêu chí đến nay vẫn còn ở mức thấp.

Theo đánh giá, đến 30/6/2018, toàn tỉnh có 20/61 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 32,8% và tăng 13 xã so với cuối năm 2015; có 48/61 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi, đạt 78,7% và tăng 16 xã so với cuối năm 2015; có 41/61 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 67,2% và tăng 12 xã so với cuối năm 2015; có 20/61 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 32,8% và tăng 7 xã so với cuối năm 2015. Có 18/61 xá đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vậtc hất văn hóa, đạt 30% và tăng 11 xã so với cuối năm 2015. Có 49/61 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 80,3% và tăng 27 xã so với cuối năm 2015. Tương tự, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông có 54/61 xã đạt 88,5% và tăng 7 xã so với cuối năm 2015. Tiêu chí số 9  về nhà ở dân cư có 26/61 xã đạt, tăng 14 xã so với cuối năm 2015.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới đến 30/6/2018 có 40/61 xã đạt tiêu chí về thu nhập, đạt 65,6% và tăng 5 xã so với cuối năm 2015; 61/61 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm; 43/61 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất, đạt 70,5% và  tăng 5 xã so với cuối năm 2015.

Về giảm nghèo và an sinh xã hội theo báo cáo đến 30/6/2018 toàn tỉnh có 27/61 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 44,3% và giảm 7 xã so với cuối năm 2015.

Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường, đến 30/6, 100 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo; có 27/61 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, đạt 44,3% và tăng 11 xã so với cuối năm 2015 và có 46/61 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; 22/61 xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn  thực phẩm….

Như vậy, theo báo của của UBND tỉnh Đắk Nông, đến nay toàn tỉnh có 10/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí/xã, tăng 2,47 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều