Đắk Nông đặt nhiều mục tiêu phấn đấu về nông thôn mới trong năm 2018

Đắk Nông đặt mục tiêu trong năm 2018, toàn tỉnh có thêm 5-7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 12,8 tiêu chí/xã trở lên.

Đắk Nông đặt mục tiêu trong năm 2018, toàn tỉnh có thêm 5-7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 12,8 tiêu chí/xã trở lên. (Ảnh: Báo Đắk Nông)

Trong đó, mục tiêu cụ thể cho từng huyện, thị xã như: Huyện Cư  Jút có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xá Trúc Sơn) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí/xã trở lên. Huyện Đắk R’lấp có 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 17,4 tiêu chí/xã trở lên.

Huyện Đắk Mil có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Thuận An) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí/xã trở lên. Huyện Đắk Song có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Nâm N’Jang) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí/xã trở lên. Huyện Tuy Đức bình quân toàn huyện mỗi xã đạt 9,2 tiêu chí/xã trở lên…..

Mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có từ 18 xã và 1 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều