Đắk Nông: Thúc đẩy việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Theo số liệu của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công của tỉnh là 8.257 hồ sơ, trong đó có 307 hồ sơ trực tuyến. Số hồ sơ được giải quyết trước hạn là 5.638, đúng hạn là 2.371.

Tại cấp huyện đã tiếp nhận 45.776 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn là 41.259 hồ sơ. Ở cấp xã, con số này là 116.380 hồ sơ, trong đó có số được giải quyết đúng và trước hạn là 112.094 hồ sơ.

Xin lỗi khi trễ hẹn

Để chấn chỉnh tình trạng trễ hẹn, tháng 5/2018 tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động tập trung giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Trường hợp quá hạn phải có văn bản xin lỗi gửi cá nhân, tổ chức. Đối với các đơn vị được trang bị phần mềm một cửa điện tử, tỉnh cũng yêu cầu phải cập nhật kịp thời kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm.

Tiếp tục hoạt động này, ngày 8/11 vừa qua tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó quy chế này không chỉ áp dụng cho UBND các huyện, thị trấn, xã… và còn áp dụng cho cả doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, các doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Quy chế nhấn mạnh các hành vi không được làm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính như: Thu phí, lệ phí không đúng quy định (không đúng mức được quy định hoặc không gửi biên lai thu tiền cho tổ chức, cá nhân), hoặc thu lệ phí quá một lần khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra cán bộ, công chức phải thực hiện đúng khoản 1, Điều 5, Nghị định 61/2018/NĐ-CP, trong đó nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính...

Cán bộ Trung tâm Hành chính công giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Lương Nguyên

Xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà

Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/10/2018, UBND tỉnh Đắk Nông cũng ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Theo đó tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng thời tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong mỗi thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc yêu cầu nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân phải nộp các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh ban hành. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, địa phương về nhiệm vụ, yêu cầu của công tác cải cách hành chính; đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính thành một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức; quy định rõ hình thức, chế tài đối với việc liên quan đến tiến độ, chất lượng tham mưu giải quyết thủ tục hành chính. Thức đẩy hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông đối với cấp cơ sở. Tạo bước chuyển biến mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thủ tục hành chính. 

Tỉnh cũng yêu cầu công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

PV

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều