Đắk Nông: Triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

Ngày 30/11, một lãnh đạo tỉnh Đắk Nông xác nhận, UBND tỉnh đã phê duyệt triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018.

Trong tương lai, Đắk Nông sẽ có nhiều điều kiện để phát triển mạnh mẽ

Tập trung giải quyết khó khăn

Theo đó, mục tiêu của Đề án này là tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng với thời gian nhanh nhất nhằm xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh, đầu tư thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, hiệu quả”.

Đồng thời phấn đấu năm 2018, đưa chỉ số PCI của Đắk Nông tăng 3-5 bậc so với năm 2017; cải thiện và nâng dần điểm số, thứ hạng PCI của tỉnh những năm tiếp theo nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá, xếp ở vị trí từ 40-50 trên 63 tỉnh/thành phố.

Trên cơ sở Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI đã được UBND tỉnh ban hành, các đơn vị đầu mối đã xây dựng Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần được giao phụ trách và chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Trong đó, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết thông qua các Hội nghị đối thoại, các buổi tiếp làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, Cà phê doanh nhân và qua các đoàn kiểm tra.

Đề án trên đặc biệt đánh giá cáo tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh; chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, chất lượng công tác đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng thành lập Tổ giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Đắk Nông do 01 lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ là kiểm tra, giám sát các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Đắk Nông. Đề xuất UBND tỉnh kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện; Kiến nghị hình thức, biện pháp xử lý đối với các đơn vị đầu mối, các cơ quan phối hợp thực hiện chỉ số thành phần khi chưa bảo đảm mục tiêu hoặc đánh giá chất lượng quản lý điều hành liên quan đến doanh nghiệp không được cải thiện, suy giảm; biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị đạt và vượt mục tiêu, được doanh nghiệp đánh giá cải thiện tốt.

Để đạt được mục tiêu cải thiện chỉ số PCI trong năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình nhận thức đúng về đối tượng chấm điểm, nội hàm của các chỉ số thành phần PCI để cùng thống nhất và hành động.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chủ động giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng trong thời gian nhanh nhất, với chi phí thấp nhất, hiệu quả nhất. Hỗ trợ doanh nghiệp để được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất của tỉnh. UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm Thủ trưởng đơn vị nào không thực hiện, thực hiện không hiệu quả những nội dung mà tỉnh đã chỉ đạo.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp và việc triển khai các dự án đầu tư để chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh phê bình những đơn vị chậm trễ trong việc trả lời, trả lời không đầy đủ, hoặc không giải quyết triệt để, nhanh chóng các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư và công khai để các doanh nghiệp và nhà đầu tư biết.

Nâng cao năng lực, giảm bớt thủ tục

Để đề án được triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các nhóm giải pháp tập trung vào 4 khía cạnh: Cán bộ, công chức giải quyết công việc hiệu quả hơn. Trong đó, việc rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp và có chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với lực lượng này.

Thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, tạo sự yên tâm cho cán bộ, công chức khi linh động xử lý những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đối với trường hợp pháp luật chưa quy định rõ ràng liên quan đến những hồ sơ nhạy cảm, phức tạp nhưng có tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường sản xuất kinh doanh, đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó cũng phải xử lý nghiêm những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục. Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với các Sở, ngành để lập danh mục thủ tục hành chính, những công việc được tư vấn, hỗ trợ miễn phí; những công việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư có phí, mức phí. Trong đó, cần quy định cụ thể phương thức liên hệ, thời gian hỗ trợ, đồng thời công khai những nội dung này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành trong việc hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành bộ hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đồng thời tạo kênh liên hệ giữa cán bộ tiếp nhận hồ sơ và phòng chuyên môn của các Sở, ngành để trao đổi trong quá trình tiếp nhận và xử lý. Trường hợp cần thiết phòng chuyên môn phải trực tiếp sang Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các đơn vị có liên quan rà soát thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn quy trình (bỏ bớt các khâu trung gian), mẫu hóa toàn bộ biểu mẫu, chi tiết hóa các nội dung và ghi cụ thể những nội dung cần phải lưu ý trong biểu mẫu mà doanh nghiệp thường hay mắc phải, giảm tối thiểu ít hơn 20% thời gian so với điểm trung vị đối với các thủ tục liên quan đến các lĩnh vực như Đăng ký doanh nghiệp; Cấp chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư; Cấp giấy phép xây dựng; Giao đất, cho thuê đất; Phòng cháy chữa cháy; Tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp; Thủ tục hành chính về thuế...

Đồng thời UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong năm 2018. Trong đó, Thanh tra tỉnh rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 với mục tiêu 01 doanh nghiệp chỉ thanh tra, kiểm tra 01 lần/01 năm, trình UBND tỉnh cho ý kiến trước khi phê duyệt. Thanh tra tỉnh công khai đường dây nóng, cơ quan tiếp nhận phải ánh của doanh nghiệp về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước, hàng quý báo cáo tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh.

Nâng cao tính minh bạch thông tin và tạo môi trường để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, động lực để khởi nghiệp: Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tạo điều kiện, ưu tiên cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào các gói đấu thầu, đấu giá dự án, đất đai, gói thầu thiết bị,... trong khuôn khổ quy định của pháp luật mà doanh nghiệp tỉnh có khả năng thực hiện, để tạo thêm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh, động lực cho khởi nghiệp.

Định kỳ hàng tháng, UBND tỉnh sẽ họp để xử lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp có sự tham của các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Định kỳ 2 quý, đối thoại doanh nghiệp 01 lần, đồng thời chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp theo các chuyên đề cụ thể.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều