Đảng bộ Bộ LĐTBXH: Cần kiểm tra, giám sát, triển khai các Nghị quyết

Minh Thư

Trong 2 ngày 10-11/8, Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung về hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng chi bộ và một số vấn đề cần quan tâm trong công tác Đảng vụ, những vấn đề cơ bản của Luật Giáo dục nghề nghiệp, thực trạng giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay và định hướng trong thời gian tới… 

Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, các đại biểu đã tập trung theo dõi, tiếp thu những kiến thức mà các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, từ đó triển khai thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng cho cấp uỷ các cấp trong toàn Đảng bộ, chi bộ. 

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu cũng đã nắm rõ được các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, hiểu rõ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ, những quy định hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ khối về công tác đảng vụ, nắm chắc nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ...

Đặc biệt là những đồng chí trực tiếp làm công tác kiểm tra đã hiểu và nắm chắc các quy định của Trung ương, Đảng uỷ Khối về công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ công tác kiểm tra khi tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Tham dự Hội nghị đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã chủ trì buổi thảo luận, trao đổi, giải đáp các đại biểu những vấn đề vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác đảng…   

Ngay trong Hội nghị các đại biểu cũng đã tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, mạnh dạn nêu lên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác đảng tại đơn vị mình những nội dung như: Một số vấn đề liên quan đến đảng viên như thời gian giảm nghỉ sinh hoạt Đảng đối với nữ đảng viên sinh con, kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ ba… Một số các quy định về văn bản của Đảng khác văn bản hành chính của chính quyền… Điều kiện và tiêu chuẩn kết nạp đảng viên… Đối tượng giám sát và chủ thể giám sát.

Xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, không được ban hành những quy chế làm việc khác với quy định của Đảng. Quyết định phân công nhiệm vụ cho đảng viên… Quyết định đổi tên đối với một số các Đảng bộ, Chi bộ sau khi có quyết định thay đổi tên của tổ chức chính quyền…

Phát biểu chỉ đạo tạị Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ - TBXH nhấn mạnh: “Nội dung Hội nghị tập huấn bao gồm những nội dung rất thiết thực, đi thẳng vào những vấn đề rất cụ thể để giúp cấp uỷ các cấp từ cấp chi bộ đến các Đảng uỷ cơ sở nắm vững hơn công tác đảng vụ từ công tác đào tạo nguồn phát triển Đảng đến việc hướng dẫn tiến hành các thủ tục… Điều này rất quan trọng và cần thiết, đặc biệt là đối với các đồng chí Bí thư chi bộ mới. Trong quá trình thực hiện, các đồng chí nên thẳng thắn, trao đổi các công tác về Đảng, và phải luôn đảm bảo tính nguyên tắc của Đảng. Đặc biệt là công tác triển khai các Nghị quyết, thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát… Luôn coi trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Sau Hội nghị tập huấn lần này, các đồng chí Bí thư Chi bộ vận dụng những kiến thức, những nội dung đã tiếp thu tại đợt tập huấn này về có kế hoạch triển khai có hiệu quả tại đảng bộ, chi bộ từ đó nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ”. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Bộ đưa ra thống nhất, xác định những giải pháp, nhiệm vụ để khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở mỗi Đảng bộ, Chi bộ trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet