Đảng bộ Trường Đại học Chính trị tổ chức Đại hội lần thứ IX

Sáng 25-8, Đảng bộ Trường Đại học Chính trị tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo.
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, là nhiệm kỳ đầu sau khi tái thành lập Trường, nhiệm vụ Nhà trường có sự bổ sung, phát triển với yêu cầu ngày càng cao, cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm tuy được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Song, Đảng bộ Nhà trường đã kịp thời triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo nhằm giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Đã thực hiện đổi mới  mạnh mẽ giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với sự phát triển của quân đội trong tình hình mới; chủ động xây dựng đề án và mở các mã ngành đào tạo mới; chủ động  rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo của các đối tượng theo hướng “thực học, thực nghiệp”, tinh gọn, khoa học, hiện đại, phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học,...

Đảng bộ Nhà trường đã quan tâm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát...

Đảng bộ Trường Đại học Chính trị tổ chức Đại hội lần thứ IX  - ảnh 1
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự trình đại hội đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận bàn sâu, kỹ về phương hướng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện về nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát huy mọi nguồn lực về con người, cơ sở vật chất tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Học viện vững mạnh toàn diện, phát triển theo hướng trường đại học nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước hội nhập với hệ thống các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới, xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học cao của Quân đội và Nhà nước. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Phương Minh Hòa đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Chính trị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nội dung: Quán triệt, nắm vững chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội, giai đoạn 2011-2020; tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

Đảng bộ Trường Đại học Chính trị tổ chức Đại hội lần thứ IX  - ảnh 2
Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bám sát mục tiêu đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội để đổi mới quy trình, chương trình, nội dung giáo dục – đào tạo; gắn lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với đơn vị; đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, sát thực tế, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập của người học; tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận, thực tiễn trong xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; coi trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương; dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và tiến hành công tác nhân sự lần một. Theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 8 năm 2015.

TIN LIÊN QUAN

Thu Hà (Đại học chính trị)

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều