Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được truyền đạt cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Hùng)

Ngày 18/7, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với Ban cán sự Đảng bộ Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt của Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt của Bộ.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

 

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều