Đảng ủy Quân sự TP.HCM thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6

Nguyễn Nam

Ngày 27/10, Đảng ủy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Linh

Tham gia buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ tư lệnh TP, Đại tá Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP, cùng hơn 350 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở của lực lượng vũ trang thành phố.

Tại đây, Đại tá Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP đã thông báo một số nội dung cơ bản và kết quả của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Đại tá Ngọc, Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, như đến năm 2025 tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%. Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm. Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe…

Ông nhấn mạnh, để làm được điều này, Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Ngoài ra cần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa… vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ tư lệnh TP giới thiệu những nội dung cơ bản Chỉ thị số 355/CT- QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”; triển khai thực hiện Chỉ thị 355 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay” trong LLVT TP.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet