Dầu ăn Tường An và Vocarimex bất ngờ trở thành nguồn thu chính của Kido

Tập đoàn Kido (KDC) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 chưa kiểm toán.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 7.022 tỷ đồng, tăng mạnh 213,7% nhưng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 383 tỷ đồng, giảm 63,2% so với năm 2016.

Việc doanh thu năm 2017 tăng gấp đôi nhờ KDC hợp nhất Vocarimex từ tháng 5/2017. Doanh thu của KDC đến từ các mảng: Mảng kem, sữa chua và thực phẩm đông lạnh khác (thuộc KDF) đạt 1.493 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9%; Mảng dầu ăn (thuộc Tường An và Vocarimex) đạt 5.530 tỷ đồng, tăng trưởng 690%.

Từ ngày 22/5/2017, Vocarimex (VOC) được hợp nhất vào kết quả kinh doanh của KDC và doanh thu mảng dầu ăn tăng trưởng ấn tượng chủ yếu là nhờ sự hợp nhất này. Cụ thể, doanh thu hợp nhất mảng dầu ăn của KDC bằng doanh thu cả năm 2017 của Tường An (TAC) + doanh thu từ ngày 22/5 đến 31/12/2017 của VOC – doanh thu VOC bán hàng cho TAC từ ngày 22/5 đến 31/12/2017.

Trong số 569 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của KDC, có đến 485,1 tỷ đồng là lãi tài chính, chiếm 85,3% tổng lợi nhuận trước thuế. Bao gồm: 244,9 tỷ đồng từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào VOC sau khi công ty này được sáp nhập vào KDC; 202 tỷ đồng chi phí âm liên quan đến việc bán 20% cổ phần BKD trong năm 2016; 38,2 tỷ đồng từ bán 80% cổ phần CTCP Tân An Phước.

Tuy nhiên, KDC báo lỗ 34,4 tỷ đồng trong quý 4/2017 do chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh 157,8% so với cùng kỳ lên 409 tỷ đồng. Ngoài ra, quý 4 KDC cũng phát sinh khoản chi phí thuế TNDN hoãn lại, 49 tỷ đồng đối với phần lợi nhuận chưa thực hiện được ghi nhận trong quý 2 từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư tại VOC.

Theo từng mảng kinh doanh trong cả năm 2017, KDF đạt doanh thu thuần 1.492 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7%.

Trong khi đó mảng dầu ăn gồm TAC và VOC cho kết quả kinh doanh khả quan. TAC đạt doanh thu thuần 4.338 tỷ đồng, tăng trưởng 9%; Lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi năm 2016, đạt 166 tỷ đồng. VOC đạt doanh thu thuần 4.386 tỷ đồng, giảm 21,2% so với năm 2016 do TAC trở thành công ty con của KDC kể từ tháng 12/2016 và không còn hợp nhất kết quả kinh doanh với VOC, lợi nhuân sau thuế đạt 316 tỷ đồng, tăng trưởng 2,8%.

 

TIN LIÊN QUAN
Hiền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều