Đề nghị họp tại Đà Nẵng để giải quyết kiến nghị về Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà

HẢI CHÂU

Sau khi báo Infonet đăng bài “Thấy gì từ giấy mời họp giải quyết kiến nghị về Sơn Trà của Tổng cục Du lịch?”, chiều 8/5, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh đã có Công văn số 02/CVPĐ-HHDLĐN phúc đáp giấy mời của Tổng cục Du lịch.

Theo đó, ngày 05/05, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có nhận được giấy mời số 09/GM-TCDL của Tổng Cục Du lịch ký về việc “Dự họp giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề nghị họp tại Đà Nẵng để giải quyết kiến nghị về Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà  - ảnh 1
Công văn số 02/CVPĐ-HHDLĐN của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phúc đáp giấy mời của Tổng cục Du lịch 

Bằng văn bản 02/CVPĐ-HHDLĐN, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng báo cáo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ) cho biết, ngày 21/03, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã gửi Công văn 21-3/ CTHHDLĐN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại “Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng”. Cho đến nay đã có gần 11.000 người ký tên đồng thuận với kiến nghị này.

Ngày 28/4/2017 tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Giải pháp Bảo tồn và Phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Nhóm nghiên cứu – Giảng dạy Môi trường & Tài nguyên sinh vật (DN-EBR) thuộc Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức hội thảo đã gửi giấy mời trực tiếp lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng Cục Du lịch – tác giả của “Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà” đến tham dự. Tuy nhiên không có bất cứ đại diện nào của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có mặt tại cuộc hội thảo này.

Do đó, Công văn số 02/CVPĐ-HHDLĐN của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết tổ chức cuộc họp, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị tổ chức tại Đà Nẵng với các thành phần bao gồm Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Cựu chiến binh TP…. và các bên liên quan.

Mục tiêu của một cuộc họp như vậy, theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, là để cùng trao đổi, thu thập ý kiến rộng rãi của công luận đang quan tâm đến bán đảo Sơn Trà trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. “Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng rất mong nhận được ý kiến và thông tin phản hồi từ Tổng Cục Du lịch về kiến nghị này!” – ông Huỳnh Tấn Vinh nói.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 5/5, Tổng cục Du lịch có giấy mời số 09/GM-TCDL do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu ký, mời Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ra Bộ VH-TT-DL tham dự cuộc họp chiều 9/5 về kiến nghị liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên giấy mời này không ghi rõ thành phần tham dự (ngoài Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái được ghi là người chủ trì cuộc họp và ông Huỳnh Tấn Vinh là người được mời dự họp), nội dung cuộc họp cũng không được nêu cụ thể nhưng đã đề cập việc “thống nhất và ký kết biên bản làm việc về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng”. Thậm chí giấy mời này còn sai cả lỗi chính tả! 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet