Đề xuất mới về chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT

PV

Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.
Đề xuất mới về chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT - ảnh 1
Trụ sở Bộ TT&TT.

Vị trí, chức năng của Bộ

Theo Chinhphu.vn, Dự thảo nêu rõ, về vị trí và chức năng, Bộ TT&TT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử; ứng dụng CNTT, chính phủ điện tử; an toàn thông tin; báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở (gọi tắt là thông tin - báo chí) và hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin thông tấn): hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong cả nước, văn phòng đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; cấp phép cho báo chí xuất bản ở nước ngoài phát hành tại Việt Nam; chấp thuận việc họp báo…

Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện quy hoạch về phát triển viễn thông và Internet; cơ chế, chính sách phát triển viễn thông và Internet; quản lý thị trường viễn thông; ban hành danh mục, phạm vi, đối tượng, giá cước dịch vụ viễn thông công ích và cơ chế, mức hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực viễn thông và Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet…

Về tần số vô tuyến điện, hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch truyền dẫn phát sóng; quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phân chia băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Ban hành quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, quy định về điều kiện phân bổ, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện, băng tần số vô tuyến điện…

Cơ cấu tổ chức

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ gồm Vụ Bưu chính, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Cùng đó là các đơn vị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin cơ sở, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Công tác phía Nam, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương, Viện Chiến lược TT&TT, Trung tâm Thông tin, báo Bưu điện Việt Nam, báo điện tử Vietnamnet, tạp chí TT&TT, Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ được tổ chức không quá 4 phòng. Vụ Pháp chế được tổ chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính nhà nước thuộc Bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet