Đề xuất mới về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài

Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Nhiều đề xuất mới về quản lý hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Theo đó, dự thảo bổ sung về hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài như sau: Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (gọi tắt là Hệ thống).

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài với cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo quy định tại Phụ lục Thông tư.

Các đối tượng được truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống: Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (người bán hàng); Tổng cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Các đối tượng quy định trên được cấp tài khoản truy cập Hệ thống theo quy định của cơ quan hải quan. Việc truy cập Hệ thống phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống phải đáp ứng các điều kiện: Đăng ký tham gia với Tổng cục cục Hải quan kết nối với Hệ thống để được cấp tài khoản truy cập và các thông tin kết nối. Khi có thay đổi, bổ sung hoặc hủy hiệu lực thông tin đăng ký, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho cơ quan hải quan.

Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử đảm bảo cho việc khai báo, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống; sử dụng phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài do cơ quan hải quan cung cấp (nếu có) hoặc phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài đã được Tổng cục Hải quan kiểm tra và xác nhận phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan hải quan. Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định công nhận phần mềm quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và công bố trên Cổng thông tin điện tử của ngành Hải quan.

Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ, trình Bộ Tài chính lựa chọn Ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế theo đúng quy định tại Thông tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố, trình Bộ Tài chính lựa chọn sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài đảm bảo hiệu quả hoàn thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Dự thảo Thông tư cũng đưa ra quy định thực hiện công khai danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành văn bản công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điều 14 Thông tư và cập nhật vào hệ thống hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều