Đến 2020, 95% cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện có hệ thống truyền thanh không dây

ICTnews - Một trong những mục tiêu của Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đến năm 2020, 95% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây.

Đến 2020, 95% cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện có hệ thống truyền thanh không dây - ảnh 1

Theo Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” mới được phê duyệt, các cơ sở phát thanh – truyền hình cấp huyện được khuyến khích sử dụng phương thức truyền thanh không dây và ứng dụng CNTT, số hóa vào truyền dẫn phát thanh (Ảnh minh họa. Nguồn: http://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện có hoạt động truyền thanh - truyền hình (gọi chung là cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện).

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh; 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; 95% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây; 100% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; nâng cấp trên 300 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong Đề án, thời gian từ nay đến năm 2020, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được được tập trung triển khai, bao gồm: Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng; Nâng cao chất lượng nội dung chương trình.

Theo đó, với nhóm giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng, Đề án xác định sẽ đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh.

Cùng với đó, sẽ đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát; đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đề án cũng nêu rõ, khuyến khích cơ sở phát thanh - truyền hình cấp huyện sử dụng phương thức truyền thanh không dây và ứng dụng CNTT, số hóa vào truyền dẫn phát thanh. Đối với các trạm phát lại truyền hình, thực hiện duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của các đài truyền hình của trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh cho đến khi địa phương hoàn thành lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định.

Với nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng nội dung chương trình, thời gian tới, cùng với việc bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn, Đề án cũng sẽ bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.

Triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhập và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, UBND cấp huyện quyết định thời lượng phát sóng chương trình phát thanh của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chịu trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai Đề án; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; bố trí ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai các nhiệm vụ ở phần II của quyết định; chỉ đạo triển khai Đề án tại địa phương, báo cáo Bộ TT&TT kết quả thực hiện Đề án…

M.T
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều