Đến năm 2021, Tây Ninh giảm 71/741 đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Tây Ninh đã thực hiện sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh Tây Ninh đã giảm được 9 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm từ 741 đơn vị xuống còn 732 đơn vị sự nghiệp công lập.

Một giờ học của cô và trò Trường tiểu học Hoà Hội, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Ðến nay, các đơn vị sau khi được sáp nhập đều kiện toàn tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động ổn định và từng bước có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.  

Tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đầu năm 2018, Sở này đã sáp nhập Trung tâm Ðào tạo và Huấn luyện thể thao với Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Từ  đó, giúp giảm được 2 vị trí lãnh đạo, giảm từ 3 phòng, 2 bộ phận trước đây nay chỉ còn 4 phòng,  tập trung đầu mối, nguồn lực khi tổ chức các giải thi đấu của tỉnh, đăng cai giải cấp khu vực, quốc gia, quốc tế và phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Ðề án thành lập Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ðoàn Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng. Sau khi triển khai đề án này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ giảm từ 8 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở xuống còn 5 đơn vị; giảm 3 cấp trưởng, 4 cấp phó và giảm 7 phòng, đội.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã từng bước tổ chức, sắp xếp lại bộ máy.  

Châu Thành có 4 đơn vị sự nghiệp và 69 trường học. Theo ông Phạm Văn Quân-Trưởng phòng Nội vụ huyện, hiện tại, huyện đang chờ Sở Nội vụ hướng dẫn để thực hiện việc sáp nhập 3 cơ quan Ðài truyền thanh, Thư viện, Trung tâm Văn hoá thể thao theo chủ trương chung của tỉnh.

Trong hệ thống giáo dục, để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô, học sinh trong việc dạy và học, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện đã phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức sáp nhập các trường theo tình hình thực tế của địa phương.

Bước đầu, huyện đã sáp nhập 8 trường học trên địa bàn xuống còn 4 trường. Trong đó, Trường tiểu học Hoà Hội được sáp nhập từ năm học 2017-2018, các trường còn lại bắt đầu sáp nhập vào năm học 2018-2019. Các trường sau khi sáp nhập đã dần ổn định tổ chức và triển khai tốt các nhiệm vụ năm học mới.

Theo Phòng Nội vụ, các trường còn lại sẽ sáp nhập theo từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2018-2021 sẽ thực hiện giảm còn lại 60 trường; giai đoạn 2021-2025 tiếp tục giảm còn lại 53 trường.   

Với mục tiêu đến năm 2021, Tây Ninh giảm 71/741 đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị được sáp nhập có điểm chung về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

Song song với đó, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, tăng cường giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công nhằm đổi mới tổ chức và quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công.

TIN LIÊN QUAN

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều