ĐH Y Dược Cần Thơ đổi mới cơ chế hoạt động

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của ĐH Y Dược Cần Thơ với mục tiêu chủ yếu như sau:

Mục tiêu chung

Phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trường) thành trường đại học khoa học sức khỏe định hướng ứng dụng, với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại Trường.

Mục tiêu cụ thể:

Đổi mới hệ thống tổ chức và nhân sự của Trường theo mô hình trường đại học định hướng ứng dụng hiện đại; thực hiện quản lý đại học theo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện; bảo đảm năng lực quản trị, lãnh đạo và quản lý hiệu quả, phát huy tối đa những tiềm năng và thế mạnh của Trường;

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế; bảo đảm người học được trang bị kiến thức chuyên môn cùng với kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp theo cam kết mà Trường đã công bố; thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định và hướng tới được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận;

Phát triển, hoàn thiện các ngành và chuyên ngành đào tạo, các chương trình đào tạo ở các trình độ, trên cơ sở chương trình của các trường đại học y dược có uy tín trên thế giới; xây dựng hệ thống giáo trình bảo đảm tính cơ bản, hiện đại theo mô hình bệnh tật và yêu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân;

Tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển, hoàn thiện các ngành và chuyên ngành đào tạo, hướng tới các chương trình đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế;

Sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư của Nhà nước, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, bảo đảm năng lực tài chính vũng mạnh;

Thực hiện trách nhiệm xã hội của trường đại học công lập, thông qua các chính sách cấp học bổng, tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên là đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập.

Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau đây:

Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh:

Quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của Trường;

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án của Trường phù hợp với yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhu cầu của xã hội, bảo đảm công khai minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định;

Quyết định chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; thiết kế, in phôi bằng, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chuẩn đầu ra mà Trường đã cam kết;

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; từng bước thực hiện kiểm định quốc tế; cam kết chuẩn chất lượng đầu ra, chuẩn năng lực theo quy định đối với từng chương trình đào tạo;

Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước, các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới trên cơ sở các chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng. Công khai thông tin về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học;

Quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ với các cơ sở đào tạo, cơ sở y dược trong và ngoài nước; khuyến khích nghiên cứu các đề tài, dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng liên doanh, liên kết; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ y tế tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

Thực hiện cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế theo nhu cầu xã hội, bao gồm cả dịch vụ do nhà nước đặt hàng.

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều