Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Bạch Dương

Các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm chuẩn chính thức.

ĐH Kinh tế - Luật có mức điểm xét tuyển từ 22 đến 25.5 điểm tùy từng ngành.

Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ảnh 1

ĐH Khoa học tự nhiên công bố điểm trúng tuyển trên cơ sở tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên theo nguyên tắc từ trên xuống dưới. Nếu tổng điểm bằng nhau thì thứ tự ưu tiên sẽ được căn cứ vào thứ tự ưu tiên các môn trong tổ hợp xét tuyển:

Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ảnh 2
Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ảnh 3
Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ảnh 4
Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ảnh 5
Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ảnh 6
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet