Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi hơn 500 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Hiền Anh

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, công ty đạt tổng doanh thu 4.029 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của công ty đạt 503 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.700 đồng. Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch đã chi hơn 575 tỷ đồng trong kỳ vừa qua để chi cổ tức cho các cổ đông.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập từ năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Doanh thu bán điện của công ty được ghi nhận hàng tháng theo sản lượng điện quốc gia có sự xác nhận hàng tháng của Công ty Mua bán điện (EPTC) theo giá bán điện chính thức được quy định tại hợp đồng mua bán điện.

Ngày 12/6/2015, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) đã chính thức niêm yết cổ phiếu NT2 trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Tính đến 30/6, số lượng cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã bán ra công chúng là 287,876 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.878,760 tỷ đồng.

Trong đó, hai cổ đông lớn nhất gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nắm giữ 59,3% vốn cổ phần; Công ty TNHH Phát triển công nghệ nắm giữ 8,27%; cổ đông khác nắm giữ 32,36%.

Cuối năm 2017, công ty đã hoàn thành xuất sắc công tác đại tu lần đầu nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 sau 32 ngày thực hiện - vượt tiến độ 06 ngày, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Sau đại tu, các tổ máy đảm bảo vận hành tin cậy, liên tục và công suất nhà máy tăng thêm 24 MW so với trước đại tu.

Ngày 26/10/2017, NT2 cán mốc sản lượng 30 tỷ kWh phát lên lưới điện Quốc gia sau 6 năm vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet