Diện mạo vùng DTTS thay đổi nhờ chương trình Nông thôn mới

Theo thống kê, tính đến hết tháng 6/2019, tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đạt 45,2%, với khoảng 3.241 xã/7.165 xã. Theo đánh giá, chương trình nông thôn mới đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sơn La kiên cố hóa đường giao thông nông thôn ở vùng DTTS và miền núi

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tại vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo thống kê mới đây cho thấy, tính đến hết tháng 6/2019, tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 45,2%, với khoảng 3.241 xã/7.165 xã. Vùng khó khăn có 762 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Đề án 1385 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, hiện nay, một số tỉnh vùng miền núi khó khăn cũng đã có đơn vị cấp huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. 

Đồng thời, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Điển hình là hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được chú trọng, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong khoảng 6 năm, từ 2012-2018, đã có khoảng 25.000 công trình hạ tầng được xây dựng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi.

Và từ năm 2011 đến nay, cả nước đã có 99,4% tổng số xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã, đặc biệt ở những địa bàn vùng núi cao, địa hình phức tạp như Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre...

 Đến nay, vùng đồng bào DTTS và MN có 41,7% số xã đạt tiêu chí về giao thông (so với khi bắt đầu chương trình thì hầu như chưa có xã nào đạt chuẩn tiêu chí số 3 về giao thông). 

 

H.Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều