Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh trong hệ thống giáo dục công lập

Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục công lập tại TP.HCM phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc theo Quyết định số 1452 được Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành mới đây.

Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn vừa ký quyết định 1452 ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và Trường phổ thông nhiều cấp học công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định này, người được bổ nhiệm chức danh nói trên phải đáp ứng các điều kiện sau: Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định; Đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ 5 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Bên cạnh đó, người được bổ nhiệm không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; Đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào các chức danh nêu trên.

Được Hội đồng sư phạm và Chi bộ biểu quyết tín nhiệm bằng phiếu kín và tỷ lệ phiếu tín nhiệm trong Hội đồng sư phạm, trong Chi bộ phải đạt từ 2/3 trở lên; Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 2 năm liền kề.

Cần lưu ý là cán bộ bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Với những trường hợp bổ nhiệm lại cần đáp ứng điều kiện sau:

Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định.

Đồng thời, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý còn từ 2 năm công tác trở lên, thì phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định.

Được Hội đồng sư phạm và Chi bộ biểu quyết tín nhiệm bằng phiếu kín và tỷ lệ phiếu tín nhiệm trong Hội đồng sư phạm, trong chi bộ phải đạt từ 2/3 trở lên.

Trường hợp còn dưới 2 năm công tác thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, nếu cán bộ công chức còn đủ sức khỏe, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín (tỷ lệ phiếu tín nhiệm trong Hội đồng sư phạm, trong chi bộ phải đạt từ 2/3 trở lên), lập tờ trình gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như: Sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt;không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước thì cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, đồng thời được xem xét bố trí công tác khác.

Về vấn đề cử người “phụ trách” hoặc giao “quyền”:

Đối với những đơn vị chưa bổ nhiệm được người đứng đầu, căn cứ đề xuất của Tập thể lãnh đạo đơn vị hoặc căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Lãnh đạo Sở quyết định cử một cấp phó “phụ trách” hoặc giao “quyền” quản lý, điều hành đơn vị.

Thời gian cử “phụ trách” hoặc giao “quyền” quản lý, điều hành không quá 6 tháng. Trong thời gian 6 tháng, căn cứ vào phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý của người được cử “phụ trách” hoặc giao “quyền”, lãnh đạo Sở xem xét quyết định thực hiện quy trình bổ nhiệm hoặc phương án nhân sự khác.

Về trách nhiệm của Phòng Tổ chức cán bộ:

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra,giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp báo cáo Giám đốc về việc thực hiện Quy định này tại các đơn vị.

Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị:

Người đứng đầu đơn vị căn cứ quy định này tổ chức thực hiện Quy định này và phổ biến, quán triệt cho công chức, viên chức của đơn vị nắm vững tiêu chuẩn các chức danh để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Hằng năm, người đứng đầu đơn vị căn cứ tiêu chuẩn tại quy định này và quy định của đơn vị để triển khai, thực hiện công tác quy hoạch, rà soát công tác quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để có sẵn nguồn nhân sự đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định.

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều