DN FDI chiếm 90,4% tăng trưởng xuất khẩu

Nguyễn Dũng

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khá mạnh so với năm trước, tuy nhiên mức tăng trưởng chủ yếu dựa vào khu vực FDI, chiếm gần 90,4%, nhóm xuất khẩu doanh nghiệp trong nước hầu như không tăng. 

Sáng 25/12, tại hội nghị Chính phủ triển khai nhiệm vụ KT-XH và ngân sách nhà nước 2013, Bộ KH&ĐT đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ.

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhu cầu nhập khẩu của nhiều thị trường, đặc biệt là thị trường lớn và truyền thống giảm, giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng giảm hoặc không tăng nhưng nhờ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt trên 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Con số này đã vượt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra (13%).

DN FDI chiếm 90,4% tăng trưởng xuất khẩu - ảnh 1
Xuất khẩu của DN trong nước không tăng trong năm 2012. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó tổng kim ngạch nhập khẩu cũng đạt 114,35 tỷ USD, chỉ tăng khoảng 7,1% so với năm 2011. Xuất siêu khoảng 284 triệu USD, bằng 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng xuất khẩu năm qua chủ yếu dựa vào tăng trưởng khu vực FDI, xuất khẩu ở khu vực doanh nghiệp trong nước gần như không tăng. Năm 2012 tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 17,72 tỷ USD, trong đó khu vực FDI (không tính dầu thô) tăng trên 16 tỷ USD, chiếm gần 90,4% (nếu tính cả dầu thô chiếm gần 96,9%).

Bên cạnh đó việc đẩy mạnh tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu chủ yếu do giảm nhu cầu vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế trong năm tới.

Một trong những hạn chế yếu kém được chỉ ra là tốc độ tăng nhập khẩu được duy trì ở mức thấp, nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế thời gian tới. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi chậm…

Bộ KH&ĐT cũng cho rằng trong năm qua tình hình lạm phát được kiềm chế đúng hướng, đảm bảo ổn định thị trường trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức thấp trong những tháng đầu năm, trong đó có chỉ số âm ở hai tháng 6 và 7. Gần đây nhất chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 6,81% so với tháng 12/2011, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của các năm trước và đạt mục tiêu đề ra.

Đối với chính sách tài khóa và cân đối NSNN, do khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đáng kể đến thu NSNN năm 2012, nhất là thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng thu cân đối NSNN năm 2012 đạt khoảng 741,5 nghìn USD, tăng 5,3% so với 2011. Tổng chi cân đối NSNN năm 2012 đạt khoảng 904,1, tăng 14,6% so với 2011. Mức bội chi NSNN bằng 4,8% GDP. Nợ công, dư nợ chính phủ và nợ nước ngoài của Quốc gia nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

Bộ KH&ĐT cho rằng việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và thông báo kế hoạch NSNN năm 2013 đã có tác dụng tích cực trong việc hạn chế bố trí dàn trải. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet