Đoàn viên Bộ TT&TT quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã dự Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III do Ban Chấp hành Đoàn Bộ TT&TT tổ chức.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã được tổ chức thành công trong tháng 12/2017, ban hành nhiều văn kiện quan trọng xác định nhiệm vụ, phương hướng cho hoạt động Đoàn. Trước đó, Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III đã được tổ chức trong tháng 10/2017, và Đại hội Đoàn Bộ TT&TT lần thứ IV được tổ chức trong tháng 8/2017.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

“Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2020 là kết tinh của các văn kiện, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tổ chức Đoàn các cấp và toàn thể Đoàn viên, thanh niên.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của đại hội Đoàn đến đội ngũ cán bộ, Đoàn viên ưu tú là sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng. Đây chính là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, triển khai nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của các Đoàn viên, thanh niên”, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị tại trụ sở Bộ TT&TT sáng 23/5.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm hoan nghênh Ban Chấp hành Đoàn Bộ gần đây đã tổ chức nhiều hoạt động chính trị, chuyên môn thiết thực, có ý nghĩa.

Chẳng hạn như Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã lồng ghép nội dung phổ biến nghị quyết đại hội Đoàn các cấp với một chủ đề đang được dư luận xã hội quan tâm, liên quan trực tiếp tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ là việc đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái trên mạng xã hội, xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Ngày 24/1/2018, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III; trong đó yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tới 100% cán bộ, Đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị.
Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị “Ban Chấp hành Đoàn Bộ cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để từ hoạt động này lan tỏa, tạo các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn Bộ, thúc đẩy các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị; Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; Gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các cơ sở Đoàn”.

Tại Hội nghị, các Đoàn viên, thanh niên của Bộ TT&TT đã tập trung thảo luận để từ đó mỗi cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên xác đinh rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn có thêm kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2020.

TIN LIÊN QUAN
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều