Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đón lễ Sene Dolta

Bạch Dương

Những ngày tháng 9/2017, nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đã đón lễ Sene Dolta với tinh thần vui tươi, đoàn kết và tiết kiệm.

Lễ Sene Dolta là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà. Đây là lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ và người thân, tạ ơn những người đã khuất và cầu phước cho những người còn sống, tạo nên sự gắn bó giữa bạn bè, người thân và cả cộng đồng.

Niềm vui được nhân lên khi đồng bào được các cấp ngành địa phương quan tâm, thực hiện nhiều chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước như: Chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa điện về vùng đồng bào Khmer, hỗ trợ sinh kế cho bà con thoát nghèo…

Theo ông Lý Bình Cang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, nhân dịp lễ Sene Dolta, tỉnh và các cấp ngành đã tổ chức 11 đoàn đi thăm, tặng quà các chùa, các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer, các hộ gia đình chính sách, hộ Khmer nghèo... Qua đó động viên, hỗ trợ tinh thần cho bà con đón lễ Sene Dolta thêm phấn khởi, tin tưởng vào chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước…

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng ở Sóc Trăng không ngừng được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của đồng bào, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã kéo điện sinh hoạt cho hơn 7.000 hộ dân, trong đó có gần 2.000 hộ dân tộc Khmer; hơn 7.000 người Khmer được giải quyết việc làm (trong đó, xuất khẩu lao động 180 người, dân tộc Khmer 75 người).

Hiện nay, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng đều có trường trung học cơ sở, 100% xã có Trạm y tế và đường ô tô đến trung tâm xã; gần 300.000 người dân tộc Khmer (chiếm 65% đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh) được cấp thẻ bảo hiểm y tế; công tác, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống người dân được quan tâm.

Cơ sở thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn được chú trọng đầu tư xây dựng. Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có trên 97% hộ dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer có điện sử dụng đạt 99,4% tổng số hộ Khmer.

Tỉnh đã tập trung giải quyết căn bản về điều kiện sản xuất cho đồng bào như tạo quỹ đất sản xuất, cải thiện điều kiện tưới tiêu, tập trung hỗ trợ giống mới, chú trọng tập huấn, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi… Từ đó giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 của tỉnh xuống còn 15,32% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, đạt được những kết đó là do sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer, nhất là phát huy tốt vai trò của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Ban quản trị các chùa trong việc vận động đồng bào phật tử Khmer chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã có đông đồng bào Khmer về điện, đường, trường, trạm… ; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chú trọng công tác chuyển giao cho nhân dân những ứng dụng tiến bộ của khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

Tỉnh tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt và các chương trình khác của Trung ương để đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, giúp đồng bào sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể xã hội để giảm nghèo bền vững...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet