Đồng Nai thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6

Nguyễn Nam

Sáng 26/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và triển khai quán triệt các thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Ông Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ảnh: Huy Anh

Tại hội nghị, ông Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về những nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; các đề án: “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về công tác dân số trong tình hình mới”; “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Ông Bảo nhấn mạnh, việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề quan trọng có ý nghĩa lâu dài và cấp bách. Đồng thời, đây cũng là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm. Ông cũng dẫn ra kết quả điều tra xã hội học mới đây cho thấy có 57% ý kiến được hỏi đã bày tỏ bức xúc về bộ máy của nước ta quá cồng kềnh, kém hiệu quả. Hàng năm, lương và phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chiếm 52,8% trong tổng chi thường xuyên. Việc thực hiện lộ trình tinh giản biên chế trong 2 năm qua chưa hiệu quả. Đang có tâm lý ai cũng muốn ở trong bộ máy Nhà nước, không muốn ra khỏi biên chế nên việc thực hiện tinh giản biên chế rất khó khăn.

Cũng trong buổi làm việc này, các đại biểu đã nghe ông Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quán triệt thông báo kết luận số 38-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn  số 2 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 86 về giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị.

Theo ông Hồng, Quy định số 86 được ban hành nhằm mục đích chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bổ sung, sửa đổi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên từ khi còn manh nha.

Ngoài ra còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Việc thực hiện sẽ được dựa trên những nguyên tắc: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng; Cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Đảng viên thực hiện việc giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền; Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng; Việc giám sát phải chủ động, kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Đảng.

Đối tượng giám sát bao gồm Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên cho đến Bộ Chính trị; Ủy ban kiểm tra các cấp; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp; ban cán sự đảng, đảng đoàn; đảng viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet