Trang 4
Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được bố trí công việc khác?

Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được bố trí công việc khác?

Trước đó, trong “đơn rút đơn từ chức” gửi Thường trực Thành ủy và UBND TP, ông Hải cam kết: “Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm… và bất cứ nhiệm vụ gì tổ chức phân công”.
Xem thêm trên infonet