Dự phòng rủi ro chứng khoán kéo lợi nhuận LienVietPostBank giảm mạnh

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 129 tỷ đồng, giảm 176% so với cùng kỳ. LienVietPostBank lỗ 58 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong 6 tháng đầu năm và phải trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động này

Theo báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ của LienVietPostBank, quý 2/2018 ngân hàng đạt 3.432 tỷ đồng từ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 17% so với quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank đạt 6.624 tỷ đồng từ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 129 tỷ đồng, giảm 176% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt mức lợi nhuận sau thuế là 546,344 tỷ đồng, giảm 29% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Giải trình về sự biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, LienVietPostBank cho hay nguyên nhân đến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư phải trích lập dự phòng do bị ảnh hưởng bởi biến động chung của thị trường chứng khoán.

6 tháng đầu năm, ngân hàng lỗ 58 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 303 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng cao so với cùng kỳ do ngân hàng phát triển mạng lưới trên cơ sở hệ thống các phòng giao dịch Bưu điện tại các huyện, thị trấn, thị xã.

Tăng trưởng tín dụng tại LienVietPostBank đạt 12% so với cuối năm 2017 với tổng mức cho vay khách hàng tính đến 30/6 là 114.525 tỷ đồng. Trong đó, cho vay đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước là 114.370 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn là 661,723 tỷ đồng.

Phân loại nợ theo thời gian, nợ ngắn hạn là 35.206 tỷ đồng; nợ trung hạn 54.470 tỷ đồng; và nợ dài hạn là 24.848 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích lập dự phòng nội bảng là 1.270 tỷ đồng.

Đối với tiền gửi của khách hàng, tại thời điểm 30/6 đạt 146.316 tỷ đồng, tăng 12% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 62.524 tỷ đồng; tiền gửi cá nhân là 83.791 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của ngân hàng tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 1.344 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân viên là 681 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, LienVietPostBank đang có khoản tiền gửi của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lên đến 3.674 tỷ đồng (có kỳ hạn và không kỳ hạn), với mức chi lãi cho khoản tiền gửi này là 49 tỷ đồng. Lượng tiền gửi này đã giảm đáng kể so với con số 4.241 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2017.

Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều