EVN thực hiện hiệu quả công tác thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp

Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam. Theo ông Nam, thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, những năm qua EVN đã tổ chức triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tốt.

Trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn hoàn thành thoái vốn tại 100% các doanh nghiệp không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN.

Ngoài ra, EVN hoàn thành giảm vốn tại EVNFinance theo đúng quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng, qua đó, thu về hơn 2.044 tỷ đồng, thặng dư vốn 64 tỷ đồng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của EVN.

EVN cũng đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa trong các khâu sản xuất điện, tập trung hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chính và có liên quan của EVN.

Giai đoạn 2016-2020, EVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Cụ thể, hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018. Ngay sau đó, cổ phần của EVNGENCO 3 (mã chứng khoán PGV) đã được giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của EVNGENCO 3.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành thoái, giảm vốn tại 2 doanh nghiệp trong tổng số 6 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn theo Quyết định số 852/QĐ-TTg, thu về hơn 296 tỷ đồng, thặng dư vốn gần 63 tỷ đồng.

EVN trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tiên ban hành bộ Quy chế quản trị áp dụng chung trong toàn Tập đoàn; đồng thời, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ thông suốt từ Công ty mẹ EVN tới các doanh nghiệp thành viên, góp phần quan trọng phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản trị trong toàn Tập đoàn.

Tập đoàn cũng ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên theo phương pháp thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, EVN đã ký kết các hợp đồng ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của EVN, Tổng công ty thuộc EVN tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết. Đây là một căn cứ pháp lý quan trọng ràng buộc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện; qua đó gắn trách nhiệm pháp lý của Người đại diện, Người quản lý doanh nghiệp với kết quả, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết.

Chia sẻ về lộ trình thoái vốn trong thời gian tới, ông Nam cho biết thêm, EVN đang tích cực triển khai thủ tục thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 852/QĐ-TTg với mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành công tác thoái vốn trong năm 2019 (theo kế hoạch là năm 2020).

Bên cạnh đó, tất cả các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết trong Tập đoàn đáp ứng đủ điều kiện đều đã đăng ký niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán, đảm bảo công khai, minh bạch và có vốn hóa thị trường cao hơn nhiều so với giá trị vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Liên quan đến tiến trình thoái vốn và tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc EVN, Tổng Công ty Phát điện 3 cho biết đạt doanh thu gần 18 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, kể từ sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào cuối năm 2018.

Năm 2019, Tổng công ty Phát điện 3 trình cổ đông kế hoạch sản lượng điện 32,57 tỷ kWh, tổng doanh thu 42.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện trong 5 tháng đầu năm, EVNGENCO 3 sản xuất 14,37 tỷ kWh, xấp xỉ cùng kỳ 2018 và đạt hơn 40% kế hoạch cả năm. Doanh thu 17.832 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2018.

Tổng công ty đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng, chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường. EVNGENCO 3 đã hoàn thành lắp đặt thử nghiệm và nghiệm thu, đưa vào phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (42,65 MWp) từ ngày 24/6/2019. 

Đồng thời, xúc tiến bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời Ninh Phước 7 (200 MWp), Buôn Kuốp và Srêpốk 3 (100 MW); dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí LNG tại Bà Rịa - Vũng Tàu,...

EVNGENCO 3 cũng tích cực thực hiện tư vấn quản lý dự án: Tiếp tục quyết toán hoàn thành dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và phấn đấu hoàn thành đưa vào phát điện thương mại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng trước ngày 30/10/2019, sớm hơn tiến độ đề ra trong hợp đồng khoảng 2 tháng.

Trong nửa cuối năm 2019, EVNGENCO 3 sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về vận hành, đảm bảo nhiên liệu, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực,… hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của EVNGENCO 3 đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung được Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 trình Đại hội. 100% cổ đông thống nhất với Nghị quyết của Đại hội.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Tuân - Trần Huệ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều