FPT: Doanh thu quý 1 giảm mạnh vì lý do gì?

Hiền Anh

Tập đoàn FPT đã kết quả kinh doanh quý 1/2018 với doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 781 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân khiến doanh thu quý 1 sụt giảm là do không còn đóng góp từ FPT Trading và FPT Retail. Trong khi đó, lợi nhuận tất cả các mảng chủ chốt, trừ mảng quảng cáo trực tuyến, đều tăng trưởng tốt.

Cụ thể, doanh thu mảng gia công phần mềm đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 235 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong quý 1/2018, FPT đã ký một hợp đồng phần mềm trị giá 100 triệu USD với Innogy SE (thuộc RWE Group) cho giai đoạn 2018-2024, là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử FPT. Theo đó, FPT sẽ cung cấp giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng SAP, IoT và chuyển đổi kỹ thuật số cho Innogy SE.

Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án đạt 778 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 7 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong quý 1/2018 là 593 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. FPT đã giành được hợp đồng phần mềm và dịch vụ bảo dưỡng ATM từ một số ngân hàng lớn trong quý 1/2017 cho giai đoạn 2017-2019 nhưng không có hợp đồng tương tự trong quý 1/2018. Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện của mảng này tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 2.833 tỷ đồng , giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu mảng dịch vụ viễn thông đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 288 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.  Trong đó, doanh thu từ dịch vụ kết nối băng thông rộng đối với cá nhân và hộ gia đình tăng 11% và đạt 1.247 tỷ đồng; các dịch vụ viễn thông không băng thông khác, bao gồm đường truyền riêng, voice, trung tâm dữ liệu và dịch vụ IPTV đạt doanh thu 655 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu mảng quảng cáo trực tuyến chỉ đạt 108 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế từ mảng này đạt 52 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet