Gần 6.000 lao động DTTS ở Ninh Thuận được đào tạo nghề

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 13.174 người, trong đó có 5,806 lao động dân tộc thiểu số.
Ảnh minh họa

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được tỉnh Ninh Thuận quan tâm thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; triển khai đồng bộ các chương trình về giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn; nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng….

Theo đó, công tác đào tạo nghề từng bước gắn với yêu cầu thực tiễn. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 13.174 người, trong đó có 5.806 lao động dân tộc thiểu số tham gia học nghề, chiếm tỷ lệ 44,07% so với tổng số lao động nông thôn được học nghề.

Số lao động nông thôn dân tộc thiểu số sau học nghề đã chuyển sang làm nghề mới là 2.806 người, số có thu nhập từ nghề được đào tạo trở thành hộ khá trở lên 44 người.

Số lao động nông thôn dân tộc thiểu số sau học nghề làm việc trong các lĩnh vực so với tổng số lao động nông thôn tham gia học nghề: Nông nghiệp 3.515 người, chiếm tỷ lệ 26,68%, công nghiệp 1.024 người, chiếm tỷ lệ 7,77%; dịch vụ là 1.010 người, chiếm tỷ lệ 7,76%; xây dựng là 257 người, chiếm tỷ lệ 1,95%.

TIN LIÊN QUAN

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều