Gia Lai hướng dẫn thực hiện lại tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp

Nghị định về sửa đổi, bổ sung về các chính sách tinh giản biên chế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018. Trên cơ sở đó, liên tịch Sở Nội vụ và Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã có hướng dẫn thực hiện lại chính sách này.

Ngày 24/9, liên tịch Sở Nội vụ - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 1352/LT-SNV-STC về việc hướng dẫn lại việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch các hội đặc thù.

Theo ông Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, những hướng dẫn này dựa trên Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai thực hiện công tác giám sát quản lý, tinh giản biên chế tại UBND tỉnh. (Ảnh: Báo điện tử Gia Lai)

Theo đó, nghị định sửa đổi, bổ sung có nhiều thay đổi về đối tượng, quy trình, trách nhiệm, tiến độ thời gian báo cáo. Liên tịch Sở Nội vụ - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thống nhất ban hành văn bản liên tịch hướng dẫn lại việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các hội chỉ đạo nghiên cứu kỹ 2 nghị định để thực hiện đúng quy định. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan và cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất và thực hiện chủ trương cấp thẩm quyền về tinh giản biên chế, khắc phục những khó khăn từ trước đến nay.

Trong đó, cần tháo gỡ những khó khăn như thủ tục hồ sơ, đối tượng tinh giản biên chế không chặt chẽ, thiếu chính xác, gửi danh sách trễ thời gian quy định, không đủ chữ ký, con dấu của người có thẩm quyền, số liệu không thống nhất…

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi giải quyết chính sách cho đối tượng theo phê duyệt của tỉnh xong, các cơ quan, địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện để tỉnh báo cáo Trung ương kiểm tra.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2018.

Theo đó, tổng biên chế năm 2018 của tỉnh là 31.564 chỉ tiêu, giảm 346 chỉ tiêu so với năm 2016. Trong đó, công chức là 2.929 chỉ tiêu, viên chức 27.114 chỉ tiêu và hợp đồng lao động là 1.521 chỉ tiêu. 

TIN LIÊN QUAN

Phương Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều