Gia Lai: Huyện Kông Chro cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ mà lãnh đạo Tỉnh Gia Lai đề ra tại Đại Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VII cho nhiệm kỳ tới.

Kông Chro là một huyện đang phát triển của Gia Lai. Mặc dù kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá trong 5 năm qua, nhưng Kông Chro vẫn là huyện phát triển nông nghiệp là chủ yếu, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao với 95,4%. Chính vì vậy, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ mà Đại Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VII đã đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Trong 2 ngày 13, 14/8 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tiến hành. Tại hội thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Kông Chro đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Theo đó, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng (tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010); tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 2.581 tỷ đồng (cao hơn 2,2 lần so với giai đoạn 5 năm trước); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 7,64%/năm; giá trị sản xuất của ngành công nghiệp-xây dựng tăng 19%/năm; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng bình quân 34,28%/năm; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 7,67%.

Gia Lai: Huyện Kông Chro cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội - ảnh 1
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại đại hội

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn (đến nay có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 5 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí và 5 xã đạt 7 tiêu chí). Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có sự tiến bộ về nhiều mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hàng năm 6,47%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đại hội Đảng bộ huyện Kông Chro cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa VII. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,5%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 25 tỷ đồng (bình quân hàng năm tăng 5%); thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,5%; 85% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 50%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; phát triển đảng viên mới bình quân hàng năm đạt 7%; tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy đạt 50%...
 Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Kông Chro sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông-lâm nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ sau Đại hội và trong cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã điểm; giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn mê tín dị đoan, vấn nạn tự tử…

Gia Lai: Huyện Kông Chro cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội - ảnh 2
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm đã nhấn mạnh: Kông Chro vẫn là huyện phát triển nông nghiệp là chủ yếu, do đó phải tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng; chú trọng phát triển vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; huy động có hiệu quả các nguồn lực từ trong dân để xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao với 95,4%, vì thế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai yêu cầu huyện phải quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động nhân dân không tin vào ma lai, thuốc thư; phát hiện, giải quyết và xử lý kịp thời những mâu thuẫn trong đồng bào dân tộc thiểu số, kiềm chế vấn nạn tự tử. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong toàn Đảng bộ…

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV 13 đồng chí.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều