Giá xăng dầu của Petrolimex nhập nhèm ra sao?

Hồng Chuyên

Nhiều sai phạm, khuất tất liên quan trực tiếp đến giá bán xăng dầu của Petrolimex đã bị chỉ rõ trong thông báo của Thanh tra Chính phủ.

Theo Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số công ty xăng dầu thành viên chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính trong việc trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xác định sai sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế, dẫn đến trích thiếu Quỹ Bình ổn giá 4 tỉ 896 triệu đồng; Năm 2011, Tập đoàn đã chỉ đạo các công ty xăng dầu thành viên kinh doanh có lãi trích lập Quỹ Bình ổn giá, thực tế 11 công ty đã trích tổng số tiền hơn 221 tỉ đồng, không đúng đối tượng theo quy định.

Giá xăng dầu của Petrolimex nhập nhèm ra sao? - ảnh 1
Cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Ảnh Petronews.vn

Bên cạnh đó, theo thông báo, Petrolimex đã hạch toán vào chi phí xăng dầu hao hụt vượt định mức, không đúng quy định của Quy chế kinh doanh xăng dầu, làm giảm hiệu quả kinh doanh gần 7 tỉ đồng. Tập đoàn thuê tàu vận tải xăng dầu của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco theo phương pháp thuê định hạn là chủ yếu, tuy đảm bảo được sự chủ động trong vận chuyển xăng dầu, nhưng đơn giá thuê định hạn cao hơn nhiều so với thuê chuyển, dẫn đến tăng giá vốn, giảm hiệu quả kinh doanh.

Mặt khác, công tác quản lý, điều hành giá bán xăng dầu nội bộ của Công ty mẹ đối với các công ty xăng dầu thành viên chưa tuân thủ nguyên tắc, phương pháp xác định giá quy định trong Quy chế kinh doanh xăng dầu và chưa phù hợp với giá bán do Liên Bộ Tài chính- Công thương công bố, thể hiện ý chí chủ quan trong việc quyết định giá, dễ phát sinh tiêu cực.

Thông báo cũng nêu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, sản lượng xăng xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty xăng dầu thành viên tăng bất thường từ 2,3-6,7 lần so với sản lượng bán bình quân. Đây là dấu hiệu sơ hở trong quản lý, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhưng Tập đoàn chưa có biện pháp quản lý, khắc phục.

"Công ty Xăng dầu Khu vực II và Công ty TNHH một thành viên Vipco Hạ Long đã buông lỏng điều kiện thanh toán khi ký hợp đồng bán tái xuất xăng dầu, cho phép bên mua chậm thanh toán nhưng không có điều kiện để đảm bảo thu hồi, làm phát sinh công nợ khó đòi hơn 278.233 USD, nguy cơ mất vốn"- Thông báo chỉ rõ.

Theo Thanh tra Chính phủ, các công ty xăng dầu đang thực hiện bán hàng cho các tổng đại lý, đại lý theo hình thức bao tiêu, chi phí thù lao đại lý trừ trong giá bán, chưa được theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán, vì vậy chưa minh bạch giá bán và thù lao, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra; công tác hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tiền phạt do vi phạm đơn hàng, vốn vay ngoại tệ chưa đúng quy định; có 18 đơn vị không đủ điều kiện nhưng vẫn được làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, quá trình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ- CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trong thời gian từ tháng 01/2010 đến tháng 6/2013, khi xây dựng giá cơ sở để quyết định giá bán lẻ xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Liên Bộ đã đưa chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm vào giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu theo mức cố định, thiếu cơ sở, cao hơn chi phí thực tế của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet