Bộ LĐTB&XH: Xây dựng chính sách giảm nghèo trong kỷ nguyên số

Bộ LĐTB&XH: Xây dựng chính sách giảm nghèo trong kỷ nguyên số

Có thu nhập bình quân từ chuẩn nghèo trở xuống (700 nghìn đồng khu vực nông thôn và 900 nghìn đồng khu vực thành thị); có thu nhập bình quân trên chuẩn nghèo tới chuẩn cận nghèo (700.000 – 1.000.000 đồng/nông thôn 900.000 – 1.300.000 đồng/thành thị..
Bắc Kạn cần tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Bắc Kạn cần tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Bắc Kạn cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2016 - 2020, tập trung nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.
Cần ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Cần ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số cần chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tập trung đẩy mạnh phát triển vùng dân tộc thiểu số nhanh và bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.
Gia Lai: Đối thoại về chính sách giảm nghèo

Gia Lai: Đối thoại về chính sách giảm nghèo

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai vừa tổ chức 3 buổi đối thoại về chính sách giảm nghèo với sự tham dự của 240 hộ nghèo ở 3 huyện: Chư Prông, Chư Sê và Chư Pưh.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM