Pháp dạy học trò phân biệt tin giả trên mạng

Pháp dạy học trò phân biệt tin giả trên mạng

infonet Bộ Văn hóa Pháp đã tăng gấp đôi ngân sách hàng năm cho các khóa học chống tin giả, trong khi Bộ Giáo dục bổ sung nội dung chống tin giả vào chương trình dạy quốc gia cho học sinh trung học.

Học đường

Lối sống

Xem thêm trên infonet