Giáo viên cần đáp ứng tiêu chuẩn nào để thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

Theo quy định mới được ban hành của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để được bổ nhiệm các chức danh trong nhiều cấp học thuộc hệ thống giáo dục công lập, người được bổ nhiệm cần đáp ứng một số tiêu chuẩn đề ra.

Vừa qua Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn vừa ký quyết định 1452 ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và Trường phổ thông nhiều cấp học công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định này, người được bổ nhiệm chức danh nói trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Phẩm chất chính trị

Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện bằng hiệu quả và chất lượng công tác được giao.

Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, khách quan, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Có tinh thần tự phê bình và phê bình.

Đồng thời phải có tinh thần đoàn kết, dân chủ, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác và Nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

Về năng lực công tác

Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Có khả năng hoạch định chiến lược trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Thành thạo việc xây dựng phương án, đề án, giải pháp quản lý nghiệp vụ và thủ tục hành chính Nhà nước, quản lý giáo dục. Nắm rõ quy trình, thủ tục trong lĩnh vực được phân công.

Bên cạnh đó cần có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Và có năng lực thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, đơn vị.

Về trình độ

Người được bổ nhiệm phải tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đối với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, trực thuộc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên phải có bằng Thạc sĩ trở lên;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ban cơ quan Sở có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

Đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non, phổ thông, phổ thông nhiều cấp học có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý trường học hoặc quản lý giáo dục theo bậc học;

Đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Người được bổ nhiệm cũng phải có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.

Đồng thời có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Cuối cùng, người được bổ nhiệm phải có chứng nhận hoàn thành chương trình lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Ngoài ra người được bổ nhiệm cũng cần đáp ứng một số điều kiện như: Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định.

Đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ 5 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của
pháp luật.

Được Hội đồng sư phạm và Chi bộ biểu quyết tín nhiệm bằng phiếu kín và tỷ lệ phiếu tín nhiệm trong Hội đồng sư phạm, trong Chi bộ phải đạt từ 2/3 trở lên.

Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 2 năm liền kề. Cán bộ bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều