Gợi ý đáp án đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh năm học 2018

Báo điện tử Infonet xin giới thiệu gợi ý đáp án đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 do các giáo viên Tổ Tiếng Anh của Hệ thống giáo dục HOCMAI biên soạn.

Sau đây là gợi ý đáp án đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019:

Câu 1: C                                Câu 2:     B                              Câu 3: C

Câu 4:  B                                Câu 5:   C                                Câu 6: B

Câu 7:   C                               Câu 8:  A                                 Câu 9:   B

 Câu 10: D                               Câu 11: C

Câu 12 : C                             Câu 13:   F                                Câu 14: T

Câu 15: T                               Câu 16: T                                Câu 17: C

Câu 18:   A                               Câu 19:  B                                Câu 20: A

Câu 21:    A                              Câu 22:  B                                Câu 23: C

Câu 24: D                                 

Câu 25:  Announcement                                Câu 26: Completely

Câu 27: Interactive                                 Câu 28:  Conservationists               

Câu 29: Advanced

Câu 30:    Humorous                             

Câu 31: "Tet is so important a celebration that family members living apart try to come back
home".

Câu 32: Both developed and developing nations are responsible for polluting the rivers and seas

Câu 33: We are looking forward to making a trip to the countryside this July                                 

Câu 34:  We haven’t seen a movie for two months                                 

Câu 35: Minh wishes he could speak English as well as Lan

Câu 36: You must shut the computer down after 10P.M

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Hoàng Thanh

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều