Hà Giang: Đã có 23 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới

Hoàng Thanh

Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hà Giang có 23 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia; bình quân mỗi xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 9,3 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Vừa qua, tại xã Yên Định (Bắc Mê), Ban chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và ủng hộ Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2018”.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia; bình quân mỗi xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 9,3 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát triển; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn ngày một nâng cao.

Bộ mặt nông thôn mới tại Hà Giang thay đổi rõ rệt

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, chưa phong phú, chất lượng, số lượng tin bài, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hình thức tuyên truyền còn ít. Ngoài ra, công tác vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Nhận biết được điều đó, năm 2018, tỉnh Hà Giang xác định tập trung nguồn lực triển khai trọng tâm, trọng điểm việc làm đường bê-tông nông thôn theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân thông qua thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm; phấn đấu hoàn thành 10 xã đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Minh Tiến  cũng đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM cho người dân.

Mục tiêu để nhân dân cùng với ủy Đảng, chính quyền, các ngành đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc , hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở; tham mưu bố trí nguồn lực, phương thức tổ chức; cung ứng đầy đủ, kịp thời xi-măng và đảm bảo chất lượng công trình giao thông.

Về phía các huyện, thành phố phải có kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức phát động, tuyên truyền cho người dân trong  thôn, xóm để tạo nên phong trào rộng khắp; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp tham gia quản lý, giám sát và thi công các tuyến đường; huy động đúng mức sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM.

Các tầng lớp nhân dân khu vực nông thôn cần chủ động tham gia bằng các hình thức như: Tích cực phát triển sản xuất; tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách cụ thể để phát triển kinh tế; tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Có thể nói, với quyết tâm đưa Hà Giang – một tỉnh có xuất phát điểm thấp trở thành tỉnh với nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới, cần rất nhiều nỗ lực, đan kết nhiều phong trào tạo nên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã để xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình đòi hỏi tính đồng bộ, toàn diện trên tất các các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Chính vì thế, ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hà Giang cũng cho biết thêm: Để triển khai xây dựng NTM giai đoạn đến 2020, phía UBND  tỉnh vẫn kiên định như cách làm trong giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh sẽ bổ sung những cách làm mới phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. Căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ sẽ giao cho các xã chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, trừ những công trình mà xã không thực hiện được, trong đó ưu tiên cho những xã thực hiện tốt. Tỉnh sẽ có các chính sách để hỗ trợ các xã khi thực hiện triển khai các mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet