Hà Nội: Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4212/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Đường NTM ở huyện Đan Phượng (Hà Nội)

Đây là căn cứ để các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố hướng dẫn thực hiện, đánh giá chấm điểm và tổng hợp kết quả thực hiện hằng năm đối với tiêu chí 3, tiêu chí 13 (13.1, 13.2, 13.3, 13.4), tiêu chí 17 (17.1) và tiêu chí 18 (18.7). Phối hợp Sở Y tế, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện, đánh giá chấm điểm và tổng hợp kết quả thực hiện hằng năm đối với tiêu chí 17 (17.11).

Tương tự, Sở Quy hoạch Kiến trúc: tiêu chí 1; Sở Giao thông vận tải: tiêu chí 2; Sở Công Thương: tiêu chí 4 và tiêu chí 7; Sở Giáo dục và Đào tạo: tiêu chí 5, tiêu chí 14 (14.1, 14.2); Sở Văn hóa và Thể thao: tiêu chí 6, tiêu chí 16 và tiêu chí 19 (19.4); Sở Thông tin và Truyền thông: tiêu chí 8; Sở Xây dựng:  tiêu chí 9. Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện, đánh giá chấm điểm và tổng họp kết quả thực hiện hằng năm đối với tiêu chí 17 (17.2).

Cục Thống kê thành phố: tiêu chí 10; Sở LĐ,TB&XH: tiêu chí 11, tiêu chí 12, tiêu chí 14 (14.3) và tiêu chí 18 (18.8); Liên minh HTX thành phố: tiêu chí 13 (13.5); Sở Y tế: tiêu chí 15; Sở Tài nguyên và Môi trường: tiêu chí 17 (17.3, 17.4, 17.5, 17 6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.12, 17.13); Sở Nội vụ: tiêu chí 18 (18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5) và tiêu chí 19(19.3. 19.5); Sở Tư pháp: tiêu chí 18 (18.6); Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: tiêu chí 19 (19.1); Công an thành phố: tiêu chí 19 (19.2).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố tham mưu UBND thành phố trong việc cân đối nguồn kinh phí hằng năm để giao cho địa phương đối với các xã đã đạt chuẩn NTM có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 và hướng dẫn tổ chức thực hiện nguồn kinh phí được giao; kiểm tra, xác định tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM làm cơ sở đánh giá, công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, các ban thuộc Thành ủy Hà Nội tham gia phối hợp thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều