Hà Nội: Chấp thuận đăng ký huyện Phúc Thọ và Gia Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018

​UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2179/UBND-KT cho ý kiến về việc đăng ký huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Công văn nêu rõ, xét đề xuất của Sở NN&&PTNT tại Tờ trình số 107/TTr-SNN ngày 10/5/2018 và Công văn của UBND huyện Phúc Thọ về việc đăng ký huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, UBND thành phố: Chấp thuận huyện Phúc Thọ đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đăng ký đạt chuẩn NTM  năm 2018

UBND huyện Phúc Thọ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định, gửi Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố.

Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Phúc Thọ trong quá trình thực hiện; tiến hành các thủ tục cần thiết, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định...

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2180/UBND-KT cho ý kiến về việc đăng ký huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Theo đó, UBND huyện Gia Lâm tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định, gửi Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Gia Lâm trong quá trình thực hiện; tiến hành các thủ tục cần thiết, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định...

Huyền Anh

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều