Hà Nội: Chính thức công bố mức thu học phí dự kiến năm học 2017 - 2018

N. Huyền

Năm học 2017 - 2018, dự kiến mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở thành thị là 110.000 đồng/tháng/học sinh - tăng 30.000 đồng/tháng so với năm học 2016 - 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa thông báo chính thức dự kiến mức thu học phí năm học 2017 - 2018 đối với các cơ sở giáo dục Mầm non và Phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội: Chính thức công bố mức thu học phí dự kiến năm học 2017 - 2018 
 - ảnh 1
Hà Nội chính thức thông báo mức học phí dự kiến sẽ tăng trong năm học 2017- 2018

Theo đó, năm học 2017 - 2018, dự kiến mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở thành thị là 110.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 30.000 đồng/tháng so với năm học 2016 - 2017 là 80.000 đồng/tháng/học sinh); nông thôn mức thu là 55.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 15.000 đồng/tháng so với năm học 2016 - 2017 là 40.000 đồng/tháng/học sinh); miền núi mức thu là 14.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 4.000 đồng so với năm học 2016 - 2017 là 10.000 đồng/tháng/học sinh).

Mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định, đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Tuy nhiên, mức thu học phí hàng năm được điều chỉnh tăng với tốc độ phù hợp, không gây đột biến với phụ huynh học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc điều chỉnh tăng học phí sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương (riêng đối tượng nghèo và cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố).

Dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Nguồn học phí tăng thêm sẽ hỗ trợ cùng ngân sách nhà nước để nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho giáo dục.

Ngành GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện công khai mức thu học phí theo năm học (đối với cấp học mầm non, phổ thông), theo khóa học (đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp); tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Riêng mức thu học phí của của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017-2018 cũng được điều chỉnh tăng lên nhưng bảo đảm nguyên tắc theo quy định về lộ trình tính giá của Nghị định 16/2015/NĐ-CP nhưng không vượt mức trần đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Với trường Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long học phí là 900.000 đồng/tháng/sinh viên với các ngành nghề đào tạo. Với trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, học phí là 750.000 đồng/tháng/sinh viên với ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản; mức thu 800.000 đồng/tháng/sinh viên với ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet