Hà Nội chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm 37 vị trí chủ chốt

HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 28/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến trong tuần từ ngày 3/12 đến ngày 7/12/2018.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 36 vị trí chủ chốt khác của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp HĐND Thành phố sắp diễn ra 

Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố sẽ xem xét 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề. Đồng thời, HĐND Thành phố xem xét 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề.

Trong đó, 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ bao gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Hà Nội.

17 Nghị quyết chuyên đề bao gồm: (1) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2019 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố. (2) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

(3) Nghị quyết về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố: Nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Nội dung, mức chi và nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác; Nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi quốc tế, kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế tổ chức tại Thành phố Hà Nội; Mức trợ cấp hàng năm đối với các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Chế độ hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa; Nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù của Thành phố (đối với các nội dung diễn ra định kỳ hàng năm).

(4) Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố.

 (5) Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố.

 (6) Nghị quyết về Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

(7) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(8) Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. (9) Nghị quyết về điều chỉnh các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp

(10) Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(11) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.

(12) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.

 (13) Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

(14) Nghị quyết về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

(15) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(16) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

 (17) Nghị quyết về công tác nhân sự.

Đặc biệt, thực hiện chức năng giám sát, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND Thành phố và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.

Như vậy sẽ có 8 lãnh đạo HĐND TP, 29 cán bộ khối UBND TP Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 7 của Hội đồng (từ ngày 3 đến 7/12).

37 lãnh đạo TP Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm

Khối HĐND thành phố

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch

Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội

Ông Lê Minh Đức - Chánh văn phòng

Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế

Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị

Khối UBND thành phố

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch Thường trực

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch

Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch

Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế

Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra

Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở Lao động Thương và Xã hội

Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương

Ông Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc 

 

TIN LIÊN QUAN

N. Huyền

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều