Hà Nội: Đề xuất thí điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Ngày 4/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 4901/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Hà Nội: Đề xuất thí điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công thư của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm về văn hóa, xã hội đặc thù của địa phương và nhu cầu của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Trong đó cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Từ thực tiễn triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các địa phương trong thời gian qua, nhất là ở tỉnh Hà Tĩnh, Hội nghị đã thống nhất đánh giá, nội dung khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu chính là giải pháp quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn; làm rõ hơn nội hàm về xây dựng nông thôn mới ở cấp cộng đồng - khu dân cư, cũng như từng hộ dân, góp phần khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và nâng cao chất lượng, tính bền vững, hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu các địa phương chủ động học tập kinh nghiệm của Hà Tĩnh để nhân rộng, phù hợp với điều kiện của từng nơi.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước, nhằm phát triển nông thôn bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị quan tâm, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm về văn hóa, xã hội đặc thù của địa phương và nhu cầu của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện xây dựng thí điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn thành phố...

Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều