Hà Nội: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu về tài nguyên và môi trường trong xây dựng NTM

Huyền Anh

Sở TN&MT Hà Nội đưa ra một số kết quả sau cuộc rà soát tiến độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” trong quý III/2017.
 Sở TN&MT đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu về tài nguyên và môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

Theo đó, triển khai thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách làm theo hướng đơn giản cải cách TTHC để các địa phương dễ thực hiện. Năm 2017, Sở đã thành lập 5 tổ công tác liên ngành đã xuống từng huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở... Đến tháng 9, toàn thành phố đã cấp được 611.370/625.257 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa (đạt 97,8%).

Trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, theo kết quả tổng hợp báo cáo của các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội: Đến ngày 30/8, diện tích đất tổ chức đấu giá là 34,47ha, số tiền trúng đấu giá khoảng 5.650/10.000 tỷ đồng (đạt 56,5% kế hoạch), số tiền đã nộp ngân sách khoảng 2.409 tỷ đồng...

Về nhiệm vụ, giải pháp từ đến cuối năm, trong lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các huyện, thị thành việc cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đối thửa kết thúc sớm nhất. Trước 31/8/2017, hoàn thành xong giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật. Trước 30/10/2017, thực hiện giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, đối với quỹ đất, đến nay, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đảm bảo hết năm 2017, hoàn thành xét duyệt 100% đối tượng được giao đất dịch vụ; tổ chức giao đất dịch vụ cho 90% hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến đến hết năm 2017 trên toàn thành phố sẽ tổ chức đấu giá là 49 ha đất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đấu giá là 10.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, lĩnh vực môi trường, sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác số 22/CTr-UBND ngày 2/2/2017 của UBND thành phố đúng tiến độ. Tiếp tục công tác kiểm soát ô nhiễm, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; công tác giải quyết các vấn đề môi trường ở khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet