Hà Nội: Huyện Ba Vì thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

​Huyện Ba Vì hiện có 7 xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã miền núi chiếm 47% diện tích của huyện, chiếm 25% dân số huyện.

Nghề làm thuốc nam của bà con dân tộc Dao tại huyện Ba Vì

Trong năm qua, huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện Ba Vì có 24.748 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 36% dân số khu vực miền núi); Có 2 dân tộc chính là dân tộc Mường và dân tộc Dao. Huyện còn 4 xã thuộc khu vực 1, gồm xã Tản Lĩnh, Minh Quang, Ba Trai, Vân Hòa là những xã đặc biệt khó khăn.

 Trong năm qua, huyện Ba Vì nói chung và đồng bào dân tộc các xã miền núi nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ có hiệu quả từ UBND thành phố phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc được nâng lên rõ rệt.

Ngoài các chỉ đạo của thành phố, Huyện ủy Ba Vì cũng ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi, ngoài ra UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo huyện Ba Vì giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục theo Nghị định 61/NĐ-CP hay chính sách đối nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn…thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 101/KH-UBND về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các xã thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

 Ở các xã miền núi trên địa bàn huyện Ba Vì, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng từng bước được quan tâm. Trong năm 2018, đã có tổng số 85 dự án với tổng mức đầu tư là 1.548 tỷ đồng được triển khai, trong đó, có 4 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 11 dự án thủy lợi, 45 dự án về giao thông, 25 dự án về xây dựng trường học.

 Có 36 dự án đã triển khai thi công, nhiều dự án đã được thành phố cấp đủ vốn, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trường tiểu học Bò và Đồng cỏ, Trường mầm non Việt Hòa - Vân Hòa, Trường mầm non khu trung tâm Yên Bài… Nhìn chung, hệ thống hạ tầng cơ sở của huyện Ba Vì được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện. Đến nay, hệ thống đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, thị trấn được trải nhựa 100%; các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa.

 Dự kiến, năm 2019-2020, huyện sẽ khởi công 49 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 719 tỷ đồng. Trong đó, số dự án khởi công năm 2019 là 15 dự án mới trong kế hoạch 138/KH-UBND với tổng kinh phí là 160 tỷ đồng.

 Ngoài nguồn lực từ ngân sách, huyện cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2018, các quận của thành phố đã hỗ trợ 43 nhà văn hóa tại các xã vùng núi, do doanh nghiệp Công ty cổ phần Ao Vua hỗ trợ 1 nhà văn hóa tại xã Vân Hòa. Hiện nay, 44 nhà văn hóa đã hoàn thành, bàn giao cho các thôn đưa vào sử dụng là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Nhờ sự đầu tư từ thành phố, các công trình đã phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng tăng kinh tế bình quân của các xã đồng bào dân tộc đạt 11%, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 47%. Tỷ lệ làng đạt danh hiệu Làng văn hóa đạt 52%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm hàng năm 3,97%/năm. Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 14%. Đa số người lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, đạt tỷ lệ 90%; đã tổ chức các lớp dậy nghề cho đồng bào DTTS trên địa bàn để định hướng nghề phù hợp tạo công ăn việc làm thường xuyên cho thu nhập ổn định đời sống được nâng lên rõ nét.

Đáng chú ý, nhiều xã có các mô hình chăn nuôi trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò sữa tại 3 xã: Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài với khoảng 7.500 con, mô hình thuốc Nam người Dao tại xã Ba Vì. Ngoài ra, một số xã miền núi này còn phát triển hơn 1.000ha chè sản xuất theo hướng VietGap…Nhờ vậy thu nhập bình quân đầu người ở các xã này đạt khoảng 28 triệu đồng/người/năm.

Song song với đó, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số được chú trọng. Công tác vận động nhân dân, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng được thực hiện tốt.

 Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững, ưu tiên các đối tượng chính sách, hộ đặc biệt khó khăn; chi trả, giải ngân các nguồn vốn được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời; đối với các xã vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn...

 Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ba Vì đã, đang góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều