Hà Nội: Khẩn trương báo cáo công tác rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2337/VP-KGVX đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Công văn nêu rõ, UBND Thành phố nhận được văn bản số 917/BGDĐT-CSVC ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

Theo đó, việc chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/11/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, là một giải pháp quan trọng để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, vật lực…) đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại các địa phương, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan lập báo cáo về thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Báo cáo rà soát nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/4/2019.

Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nội dung quy định tại văn bản nêu trên trước ngày 06/4/2019.

Ngô Huyền
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều