Hà Nội khẩn trương chuẩn bị ĐH đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019

Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-BCĐ về việc Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.

 

Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.

Cụ thể, thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019, do đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố làm Trưởng ban; Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đồng thời là Trưởng Tiểu ban Nội dung; Đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố là Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Thi đua - Khen thưởng; Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố là Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ.

Ban Tổ chức và các Tiểu ban có nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.

Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Tổ chức, các thành viên và các Tiểu ban; phân công nhiệm vụ các Phó trưởng Ban và các thành viên Ban Tổ chức; Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội để chỉ đạo, điều hành công việc.

Các thành viên và các Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công; Ban Tổ chức và các Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và các Tiểu ban được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.

Được biết, thời gian tổ chức đại hội cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 30/6/2019, cấp thành phố trước ngày 30/11/2019.

Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều