Hà Nội: Người dân được thụ hưởng từ chính sách cho đồng bào DTTS

Ban Dân tộc TP Hà Nội vừa rà soát công tác triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2018.

 

Người dân được thụ hưởng từ chính sách cho đồng bào DTTS 

Theo đó, về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt 152 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TP Hà Nội giai đoạn 2018-2023. Các chính sách đối với người có uy tín được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tương tự, thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, tổng kinh phí thực hiện là hơn 21 tỷ đồng...

Thực hiện Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học, Trường phổ thông Dân tộc nội trú thành phố từ tháng 7/2018 thực hiện cấp học bổng cho 100% học sinh dân tộc nội trú (theo mức 80% của 1.390.000 đồng/tháng) từ ngân sách thành phố.

Liên quan đến thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 6/12/2016, tổng nguồn vốn được bố trí đầu tư cho các dự án là 1.000 tỷ đồng; đến nay, thành phố đã cấp 850 tỷ đồng. Riêng năm 2018 được bố trí 100 tỷ đồng (huyện Ba Vì 83 tỷ đồng; Mỹ Đức 17 tỷ đồng), các địa phương đã triển khai thực hiện các dự án và giải ngân đảm bảo tiến độ.

Ban Dân tộc thành phố cũng đã hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành thành phố trong việc xây dựng các chương trình, chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố... Tổ chức Đoàn cán bộ thành phố Hà Nội đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm về chính sách dân tộc và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tại một số tỉnh phía Nam, báo cáo kết quả và đề xuất một số chính sách mới với UBND thành phố. Thực hiện tốt việc tiếp đón các đoàn đại biểu người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh đến thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại TP Hà Nội.

 

Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều